Kategórie

Dobierz rozmiar

Vrátenie tovaru 

V súlade s planými predpismi má klient obchodu Kegel24 právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a na vrátenie tovaru bez uvedenia príčiny a nesenia nákladov. Má tiež právo na reklamáciu, pokiaľ dostal vadný tovar.

 

 

 

Vrátenie


Pokiaľ produkt nespĺňa vaše očakávania, máte právo vrátiť ho bez uvedenia príčiny do 30 dní, ktoré sa počítajú odo dňa prevzatia tovaru.

 

 

* V prípade zásielkového predaja


Môžete vrátiť tovar jeho odoslaním na nižšie uvedenú adresu. Predtým je ale nutné odoslať príslušné písomné vyhlásenie v lehote 30 dní počítanej odo dňa prevzatia tovaru v držaní alebo nás informovať o úmysle ho vrátiť mailom. Vrátený tovar musí byť v nezmenenom stave - musí mať originálny obal a nemôže niesť žiadne známky používania. Tovar musí byť vrátený najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Okamžite, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia, vrátime všetky vami prevedené platby (vrátane nákladov na dopravu).

 

Pokiaľ sa rozhodnete na vrátenie zakúpeného tovaru, postupujte podľa pokynov:
*Vyplňte formulár odstúpenia od zmluvy dostupný nižšie (strana 1) a zašlite nám ho elektronickou poštou na adresu info@kegel24.sk (Môžete nás informovať o úmysle vrátiť tovar odoslaním mailu na uvedenú adresu, pretože odoslanie formulára nie je nevyhnutné)
*Čakajte na spätný mail - po prijatí informácie o úmysle vrátiť tovaru vám zašleme ako odpoveď potvrdenie o prijatí správy a odkazy na ďalšie úkony.
*Zabaľte produkt/-y na vrátenie - môžete použiť obaly, v ktorých ste objednávku dostali. K zásielke priložte vyplnené vyhlásenie o odstúpení od zmluvy a predajný doklad.
*Odošlite produkt/-y 

 

 

* V prípade objednávok obsluhovaných konkrétnymi firemnými predajňami (osobný odber vo firemnej predajni Kegel-Błażusiak)


Sa odporúča vrátiť tovar na rovnakom mieste, kde prebehol nákup. Je možné tak osobné doručenie tovaru, ako aj odoslanie na presnú adresu toho obchodu, ktorý obsluhoval vašu objednávku (po predošlej dohode). Predtým je ale nutné odoslať príslušné písomné vyhlásenie v lehote 30 dní počítanej odo dňa prevzatia tovaru v držaní alebo nás informovať o úmysle ho vrátiť mailom. Vrátený tovar musí byť v nezmenenom stave - musí mať originálny obal a nemôže niesť žiadne známky používania. Tovar musí byť vrátený najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Okamžite, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia, vrátime všetky vami prevedené platby.

 

Pokiaľ sa rozhodnete na vrátenie zakúpeného tovaru, postupujte podľa pokynov:
*Vyplňte formulár odstúpenia od zmluvy dostupný nižšie (strana 2) a zašlete nám ho elektronickou poštou na adresu info@kegel24.sk (Môžete nás informovať o úmysle vrátiť tovar odoslaním mailu na uvedenú adresu, pretože odoslanie formulára nie je nevyhnutné)
*Čakajte na spätný mail - po prijatí informácie o úmysle vrátiť tovar vám zašleme ako odpoveď potvrdenie o prijatí správy a odkazy na ďalšie úkony.
*Pripravte produkty/-y na vrátenie. Priložte k nim vyplnené vyhlásenie o odstúpení od zmluvy a predajný doklad.
* Dodajte produkty do firemnej predajne, ktorá obsluhovala vašu objednávku, alebo odošlite zásielku na adresu tohto obchodu.

 

Počas niekoľkých dní potom, čo prijmeme zásielku/produkty (spoločne s predajným dokladom a vyplneným formulárom) získate vrátenie pohľadávky za produkt/-y. Vrátenie platby prebieha prevodom na účet. Možnosť vrátenia sa nevzťahuje na neprefabrikovaný tovar, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa (detaily v Obchodných podmienkach)

 

 

Prílohy:
Formulár odstúpenia od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy

 

 

 

 

Záruka


Predmetom predaja sú nové produkty bez vád. V prípade, že sa vyskytne vada, nesieme za ňu plnú zodpovednosť.

 

 

Povinnosť dodania veci bez vád
Predávajúci týmto vyhlasuje, že na ňom leží zákonná povinnosť dodať produkt, ktorý je predmetom objednávky bez fyzických alebo právnych vád. V prípade, keď má tovar vadu, môže spotrebiteľ požadovať zníženie ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu tovaru za tovar bez vád alebo jeho opravu.

 

Režim reklamácií
Predajca nesie zodpovednosť plynúcu zo záruky, pokiaľ bude fyzická vada zistená pred vypršaním dvoch rokov od vydania tovaru spotrebiteľovi. Nároky na odstránenie vady alebo výmenu tovaru za tovar bez vád sú premlčané po uplynutí jedného roku, ale táto lehota nemôže vypršať pred dobehnutím termínu definovaného v predchádzajúcej vete. (Viac informácií v Obchodných podmienkach)

 

Pokiaľ chcete vykonať reklamáciu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
*Napíšte na mailovú adresu info@kegel24.sk – dôkladne popíšte vadu produktu; zašlite fotografie, na ktorých je vada viditeľná; nahláste výšku/druh nároku
*Počkajte na spätný mail - okamžite reklamáciu vyriešime a budeme vás kontaktovať v priebehu 14 pracovných dní.
Pokiaľ bude reklamácia posúdená pozitívne, požiadame vás o vykonanie nasledujúcich činností:
*Zabaľte vadný/é produkt/-y a k balíku priložte účtovný doklad/faktúru, potvrdzujúcu nákup tovaru.
*Odošlite balík na nižšie uvedenú adresu

CzechLogistic - Kegel

Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)

03853 Turany


S prípisom: Reklamácia z obchodu www.kegel24.sk / Objednávka: ...


Pokračovať v nákupe

Przymierz i odbierz produkt