Kategórie

Dobierz rozmiar

Bezpečnosť 

Pri nákupe v eshope Kegel24 máte istotu, že nakupujete bezpečne, pohodlne a rýchlo! Eshop Kegel24 spĺňa najvyššie štandardy bezpečnosti uchovávania osobných údajov odovzdávaných klientmi a pri vykonávaní všetkých transakcií spojených s nákupom tovaru.

 

 

Zásady ochrany osobných údajov


Tieto zásady ochrany osobných údajov definujú zásady zhromažďovania, spracovávania a využívania osobných údajov získaných od vás eshopom Kegel24, vedeným na adrese www.kegel24.sk (ďalej uvádzaným tiež ako webové stránky).

 

Majiteľom obchodu Kegel24 a zároveň správcom osobných údajov je firma Kegel-Błażusiak Trade sp. z o.o. spółka komandytowa so sídlom v Nowom Targu, ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ (ďalej uvádzaná ako eshop).

 

Eshop vyvíja všetko úsilie za účelom zaistenia rešpektovania vášho súkromia a ochrany poskytnutých osobných informácií počas používania webových stránok a realizácie nákupov v rámci obchodu a za týmto účelom vykonáva všetky nevyhnutné aktivity.

 

 

Aké údaje zhromažďuje eshop počas registrácie a realizácie nákupov?


Eshop hromadí informácie ohľadom fyzických osôb, ktoré vlastným menom vedú živnosť alebo vykonávajú profesijné úkony (ďalej uvádzané ako podnikatelia) a tiež údaje fyzických osôb, ktoré realizujú právne úkony, ktoré nie sú priamo spojené s ich hospodárskou činnosťou, ďalej spoločne uvádzaných ako klienti.

 

Eshop od vás bude prostredníctvom webových stránok a iných foriem komunikácie zhromažďovať nasledujúce osobné údaje, v prípade nakupovania a registrovania na webových stránkach:
1) Meno a priezvisko
2) E-mailová adresa
3) Adresa (ulica, číslo orientačné/číslo popisné, PSČ, obec, kraj a štát)
4) Telefónne číslo
5) V prípade podnikateľov je vyššie uvedený rozsah dát navyše rozšírený o názov a adresu firmy a o vaše DIČ.

 

Vyššie uvedené údaje sú dobrovoľné, ale nevyhnutné na vykonanie registrácie a nákupu v rámci webových stránok.

 

Máte právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a právo ich opravovať. Za účelom realizácie tohto nároku využite možnosti v rámci svojho účtu alebo použite e-mailovú adresu.

 

 

Ako využívame zhromaždené údaje?


Za účelom realizácie zmluvy môže eshop sprístupniť od vás získané údaje, avšak množstvo odovzdávaných údajov je obmedzené na vyžadované minimum.

 

Údaje klientov sú využívané za účelom tvorby individuálneho zákazníckeho účtu (v prípade realizácie registrácie zákazníckeho účtu v obchode) a jeho spravovania a zaistenia možnosti nakupovania v obchode Kegel24, vrátane realizácie podaných objednávok a ich doručenia. V prípade realizácie nákupu môžu byť osobné údaje odovzdané:
1) Konkrétnej firemnej predajni alebo skladu firmy Kegel-Błażusiak, realizujúcim objednávku.
2) Kuriérnej službe (v prípade výberu tejto formy dopravy)

 

Pokiaľ ste s tým súhlasili, bude vami uvedená e-mailová adresa/telefónne číslo použité na marketingové účely obchodu Kegel24. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

 

Vami uvedené informácie môžu byť okrem toho sprístupnené príslušným orgánom verejnej správy, pokiaľ to plynie z platných právnych predpisov.

 

Vyvíjame všetko úsilie, aby sme zabezpečili vaše údaje a ochránili ich pred jednaním tretích osôb. Používame všetky nevyhnutné zabezpečenia serverov, spojení a domén za účelom ochrany vašich údajov. Nami učinené opatrenia sa môžu ale ukázať byť nedostatočné, pokiaľ sami nedodržujete bezpečnostné zásady. Predovšetkým musíte uchovávať v tajnosti prihlasovacie meno a heslo k webovým stránkam a nesprístupňovať ich tretím osobám. Na znemožnenie využívania vašich účtov neoprávnenými osobami sa je zákazník povinný odhlásiť po zakončení využívania stránok.

 

 

 

Aké údaje zhromažďuje eshop automaticky počas používania webových stránok?


Eshop automaticky nezbiera žiadne údaje s výnimkou tých, ktoré sú obsiahnuté v súboroch cookies počas samotného používania webových stránok.

 

Súbory cookies sú malé textové súbory odosielané eshopom a ukladané na vašom počítači, obsahujúce isté informácie spojené s tým, ako používate webové stránky a eshop. Súbory cookies používané eshopom môžu mať dočasný alebo trvalý charakter. Dočasné súbory cookies sú odstránené v okamžiku zatvorenia prehliadača, ale stále súbory cookies sú uchovávané tiež po tom, čo ukončíte používanie webových stránok, a slúžia na uchovanie takých informácií, ako je vaše heslo alebo prihlasovacie meno, čo urýchľuje a uľahčuje používanie webových stránok.Eshop využíva nižšie uvedené súbory cookies na nasledujúce účely:
1) overenie zákazníka v obchode a zaistenie sekvencie zákazníka v obchode a predovšetkým:
-udržovanie sekvencie užívateľa stránok (po prihlásení), vďaka ktorému užívateľ nemusí na každej podstránke stránok znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo;
-správnu konfiguráciu vybraných funkcií stránok umožňujúcu predovšetkým overenie autentickosti sekvencie prehliadača;
2) realizáciu procesov nevyhnutných pre plnú funkčnosť webových stránok, predovšetkým:
- prispôsobenie obsahu webových stránok portálu preferenciám užívateľa a optimalizácie používania webových stránok portálu. Tieto súbory umožňujú rozoznať základné parametre zariadenia užívateľa a príslušne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;
3) analýzu, výskum a audit návštevnosti, predovšetkým tvorbu anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia používajú webové stránky, čo umožní vylepšiť ich štruktúru a obsah.

 

Mechanizmus cookies je bezpečný pre počítače klientov obchodu. Touto cestou sa do zariadenia klientov predovšetkým nemôžu dostať vírusy alebo iný nežiaduci alebo škodlivý software. Môžete zablokovať inštalovanie súborov cookies alebo vymazať trvalé súbory cookies pomocou príslušnej možnosti vášho internetového prehliadača (v prípade problémov radíme použiť súbor nápovedy prehliadača alebo kontaktovať výrobcu prehliadača, ktorý používate). Pokiaľ využijete túto možnosť, bude používanie obchodu možné okrem funkcií, ktoré zo svojej podstaty vyžadujú súbory cookies.

 

Vedľa súborov cookies eshop môže zhromažďovať údaje bežne zbierané správcami internetových systémov v rámci tzv. logov alebo súborov denníka. Informácie obsiahnuté v logoch môžu obsahovať vašu IP adresu, druh platformy a internetového prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu stránok, z ktorých ste vstúpili na webové stránky. Niektoré podstránky v rámci portálu a iné komunikačné prostriedky môžu obsahovať tzv. „web beacons” (elektronické obrázky). „Web beacons” umožňujú získavanie informácií, ako je napr. IP adresa počítača, na ktorý bola nahraná stránka, na ktorej bol „web beacon” umiestnený, číslo URL stránky, dobu nahrania stránky, druh prehliadača, rovnako ako informácie obsiahnuté v cookies, za účelom hodnotenia efektivity našich reklám. Tieto údaje budú archivované a využívané za účelom štatistickej analýzy a hodnotenia globálneho pohybu užívateľov webových stránok. Tieto údaje nebudú spojené s vami odovzdanými osobnými údajmi.

 

 

 

Ako môžete využívať práva, ktorá vám náležia?


Máte možnosť nahliadať a upravovať svoje údaje kedykoľvek, v rámci stránok, po prihlásení sa pomocou emailovej adresy a hesla. V situácii, keď zabudnete heslo alebo sa vyskytne iný problém s prihlásením, kontaktujte nás, prosím, na adrese: info@kegel24.sk


Máte právo požadovať informácie o obsahu uložených osobných údajov týkajúcich sa vašich údajov a právo požadovať zmenu, zablokovanie alebo vymazanie údajov a tiež právo vysvetľovať chyby, doplňovať alebo aktualizovať svoje údaje. Máte tiež možnosť odvolať sa voči spracovávaniu vašich osobných údajov pre marketingové účely. Za tým účelom nás, prosím, kontaktujte na adrese:info@kegel24.sk

 

 

 

Iné webové stránky


V rámci webových stránok sa môžu dočasne objaviť odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle na doméne a nie sú eshopom nijak kontrolované. Tieto stránky môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov, s ktorými sa odporúčame zoznámiť. Eshop nenesie zodpovednosť za zásady nakladania s údajmi v rámci týchto stránok.

 

 


Otázky a výhrady


Otázky a výhrady týkajúce sa týchto zásad ochrany súkromných údajov môžete zasielať na adresu: info@kegel24.sk


MySklep si vyhradzuje právo na zavedenie zmien do zásad ochrany súkromných údajov. V deň vykonania zmien aktualizujeme dátum zavedenia poslednej opravy uvedený nižšie.

 

Posledná aktualizácia: 6. 7. 2015


Pokračovať v nákupe

Przymierz i odbierz produkt